THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG CHUẨN BỊ CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN KẾ HOẠCH XE TÌNH TRẠNG
07h30'  Ngày25/10 T220NB Thi công công trình SCL 2021: Sửa chữa thay thế tủ điều khiển bảo vệ ngăn lộ 100 trạm biến áp 220kV Ninh Bình (phần ghép nối ngăn lộ 174, 175 và thu hồi cáp nhị thứ). ( Từ ngày 25/10 đến ngày 29/10/2021) Tổ XLSC và HTKT TBA P. KT Tổ XLSC và HTKT TBA
08h30  Ngày25/10 Hội trường đơn vị Họp giao ban sản xuất tuần 44 P. KHVT Giám đốc Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn đơn vị; Trưởng, phó, chuyên viên các phòng chức năng đơn vị
14h00  Ngày25/10 Hội trường đơn vị Hướng dẫn triển khai D-Office tại đơn vị P. TH P. TH Toàn thể CBCNV khối phòng ban đơn vị
07h30'  Ngày26/10 Nho Quan "- Làm việc với UBND huyện Nho Quan giải quyết vi phạm hành lang khoảng cột 676-677 đường dây 500kV Hà Tĩnh - Nho Quan 2 - Kiểm tra thi công móng công trình xử lý k/c pha đất, khoảng néo 181- 188 ĐZ 220kV Hòa Bình- Nho Quan, Thành Sơn- Nho Quan - Khảo sát hiện trường thi tay nghề năm 2021 tại k/c 01-08 đường dây mạch chờ do đội TTĐ Nho Quan quản lý và trạm 500kV Nho Quan" P. KT A. Đ Dũng- PGĐ A. Đỗ Dũng- PGĐ; P. KT 29C-667.66 L.xe: Hữu
07h30'  Ngày26/10 Hiện trường Giám sát sửa chữa cắt điện ĐZ 275 Đồng Hoà (E2.1) - 278 Thái Bình (E11.1) ( Từ ngày 26/10 đến ngày 28/10/2021) P. KT P. KT P. KT
07h30'  Ngày2710 T220TB Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng cuối năm 2021 cho CBCNV trạm 220kV Thái Bình, Thái Thụy P. TH P. TH Theo thông báo số 1453/TB-TTĐNB, ngày 22/10/2021
13h30'  Ngày27/10 Đội TTĐ TP Nam Định Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng cuối năm 2021 cho CBCNV trạm 220kV Nam Định, Trực Ninh và đội TTĐ TP Nam Định P. TH P. TH Theo thông báo số 1453/TB-TTĐNB, ngày 22/10/2021
07h30'  Ngày28/10 T500NQ Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng cuối năm 2021 cho CBCNV trạm 500kV Nho Quan, đội TTĐ Nho Quan P. TH P. TH Theo thông báo số 1453/TB-TTĐNB, ngày 22/10/2021
08h00'  Ngày28/1 Zoom meeting Hướng dẫn sử dụng phần mềm An toàn trong EVNNPT ( Qua Zoom meeting) P. KT P. An toàn- PTC1 TTĐNB: A Đỗ Dũng- PGĐ; P.KT: Đệ, Tân; Đội NQ: Tuấn; đội NĐ: Hà; T500NQ: N.Anh; T220NB: Đức; T220TB: Nhâm; Tổ TTLĐNĐ: Hoàng; Tổ TTLĐTN: Bình; Tổ TTLĐPL: Trang
08h30'  Ngày28/1 Zoom meeting Hội nghị Tọa đàm: "Trao đổi các tình huống về thanh toán, quyết toán Hợp đồng xây dựng, sự kiện bất khả kháng, các yếu tố cấu thành sự kiện bất khả kháng và các hoàn cảnh thay đổi cơ bản ( Qua HNTH) P. TH P. TH TTĐNB: Ban Giám đốc; P. TH; P. KT; P. KHVT; P. TCKT
13h30'  Ngày28/10 Trụ sở đơn vị Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng cuối năm 2021 cho CBCNV khối phòng ban đơn vị, trạm 220kV Ninh Bình P. TH P. TH Theo thông báo số 1453/TB-TTĐNB, ngày 22/10/2021
07h30'  Ngày29/10 T500NQ Thi công công trình kết nối mạng WAN lỗi P. KT P. KT P. KT: Đăng
08h00'  Ngày29/10 Hội trường đơn vị Giao ban sản xuất tuần của PTC1 (Qua HNTH) P. KHVT Giám đốc TTĐNB: Ban Giám đốc; Trưởng, phó các phòng ban chức năng đơn vị
08h30'  Ngày29/10 Hội trường đơn vị 'Họp bình xét lương tháng 10/2021 và bình xét nâng bậc cho lực lượng gián tiếp P.TH Giám đốc Hội đồng xét duyệt lương đơn vị