THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG CHUẨN BỊ CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN KẾ HOẠCH XE TÌNH TRẠNG
07h30'  Ngày6/9 T220TB Thi công công trình SCL 2021: Sửa chữa thay thế tủ trung gian các ngăn lộ 231, 232, 271, 272 - Trạm 220kV Thái Bình ( Từ ngày 6/9 đến ngày 12/9/2021) Tổ XLSC và HTKT TBA P. KT Tổ XLSC và HTKT TBA
13h30  Ngày6/9 Zoom meeting Họp giao ban sản xuất tháng 9/2021 của PTC1 ( Qua Zoom meeting) P. KHVT A. An GĐ- PTC1 TTĐNB: Lãnh đạo đơn vị; Trưởng, phó các phòng ban chức năng đơn vị
07h30'  Ngày7/9 "Đội TTĐ Nho Quan" Kiểm tra toàn diện công tác QLKT chuẩn bị chấm điểm đội TTĐ tiêu biểu đối với đội TTĐ Nho Quan ( Từ ngày 7/9 đến ngày 8/9/2021) "Đội TTĐ Nho Quan" A Đ.Dũng- PGĐ A Đỗ Dũng- PGĐ; P. KT; P. TH; P. KHVT 29C-667.66 L.xe: Hữu
07h30'  Ngày8/9 T220TB 'Giám sát cắt điện thay tủ trung gian Trạm 220kV Thái Bình ( Từ ngày 8/9 đến ngày 10/9/2021) P. KT P. KT P. KT 29C-691.49 L.xe: Trường
13h30'  Ngày8/9 Zoom meeting 'Kiểm tra hồ sơ an toàn ANTT theo chuẩn ISO 2700-2013 của các TBA, tổ TTLĐ ( Qua Zoom meeting) P. KT P. KT TTĐNB: Lãnh đạo đơn vị; P. KT; Các bộ phận trực thuộc
07h30'  Ngày9/9 Đội TTĐ TP Nam Định Kiểm tra công tác QLKT đội TTĐ TP Nam Định Đội TTĐ TP Nam Định A Đ.Dũng- PGĐ A Đỗ Dũng- PGĐ; P. KT; P. TH; P. KHVT 29C-667.66 L.xe: Hữu
07h00'  Ngày11/9 T220NB Giám sát cắt điện thay rơle F87T2 MBA AT2 Trạm 220kV Ninh Bình P. KT P. KT P. KT
Ngày11/9 Trực trách nhiệm: Đ/c Hữu 0914.187.207
Ngày12/9 Trực trách nhiệm: Đ/c Hữu 0914.187.207