THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG CHUẨN BỊ CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN KẾ HOẠCH XE TÌNH TRẠNG
06h30'  Ngày12/4 Hiện trường Giám sát sửa chữa cắt điện ĐZ 220kV Nho Quan - Ninh Bình P. KT A. Đ.Dũng PGĐ A. Đỗ Dũng- PGĐ; P. KT 29C-667.66 L.xe: Hữu
7h30 Ngày12/4 Hiện trường Giám sát hàn nối CQ ĐZ 220kV Nho Quan - Ninh Bình (Từ ngày 12/4 đến ngày 13/4/2021) P. KT P. KT P. KT
16h00'  Ngày12/4 Hội trường đơn vị Họp HĐNT hoàn thành hạng mục Công trình thay DCS kết hợp cáp quang trên ĐZ 220kV Nho Quan - Ninh Bình P. KT A. Khôi PGĐ- PTC1 TTĐNB: Lãnh đạo đơn vị; P. KHVT; P. KT; P. TH
22h00'  Ngày12/4 Hiện trường Giám sát sửa chữa cắt điện ĐZ 272 Thanh Nghị (E24.15) – 272 Ba Chè (E9.2) P. KT A. Đ.Dũng PGĐ A. Đỗ Dũng- PGĐ; P. KT 29C-667.66 L.xe: Hữu
07h30 Ngày13/4 Đội TTĐ Nho Quan Kiểm tra tiến độ, hiện trạng các công trình SCL 2021: tiếp địa, kè móng khu vực đội TTĐ Nho Quan Đội TTĐ Nho Quan A. Đ.Dũng PGĐ A. Đỗ Dũng- PGĐ; P. KT; P. KHVT; Đội TTĐ TP Nam Định 29C-667.66 L.xe: Hữu
13h30 Ngày13/4 Đội TTĐ Nho Quan Nghiệm thu các công trình SCTX thuộc đội TTĐ Nho Quan Đội TTĐ Nho Quan A. Đ.Dũng PGĐ A. Đỗ Dũng- PGĐ; P. KT; P. KHVT; Đội TTĐ TP Nam Định 29C-667.66 L.xe: Hữu
07h30 Ngày13/4 Huyện Yên Thủy Làm việc với UBND huyện Yên Thủy; Trung tâm PT Quỹ đất huyện Yên Thủy về việc xin đất VT183, 185 phục vụ công trình xử lý k/c pha đất khoảng néo 181-188 ĐZ 220kV Hòa Bình- Nho Quan & Thành Sơn Nho Quan (Từ ngày 13/4 đến ngày 14/4/2021) P. TH P. TH P. TH; Đội TTĐ Nho Quan 29C-691.49 L.xe: Trường
08h30 Ngày13/4 Thành phố Thanh Hóa 'Tham dự Chương trình đào tạo Báo cáo tài chính khu vực phía Bắc (Từ ngày 13/4 đến ngày 16/4/2021) P. TH EVNNPT TTĐNB: Giám đốc 29C-970-81 L.xe: Hùng
09h00 Ngày13/4 Hội trường đơn vị Họp nghiệm thu hoàn thành Dự án ĐTXD thay thế DCL ngăn lộ 275, 276 T500NQ và thay thế TI 274, 275 và dây dẫn thanh cái TBA 220kV Thái Nguyên ( Qua HNTH) P. KT A. Hòa PGĐ- PTC1 TTĐNB: Lãnh đạo đơn vị; P. KHVT; P. KT
07h00' Ngày14/4 PTC1 Duyệt PAKT SCL 2022, duyệt hồ sơ hoàn công XLSC MBA AT2 trạm Trực Ninh P. KT P. KT P. KT 29C-691.49 L.xe: Trường
07h30 Ngày14/4 Hiện trường Kiểm tra tiến độ, hiện trạng các công trình SCL 2021 khu vực đội TTĐ TP Nam Định Đội TTĐ TP Nam Định A. Đ.Dũng PGĐ A. Đỗ Dũng- PGĐ; P. KT; P. KHVT; Đội TTĐ TP Nam Định 29C-667.66 L.xe: Hữu
13h30 Ngày14/4 Hiện trường Nghiệm thu các công trình SCTX thuộc đội TTĐ TP Nam Định Đội TTĐ TP Nam Định A. Đ.Dũng PGĐ A. Đỗ Dũng- PGĐ; P. KT; P. KHVT; Đội TTĐ TP Nam Định 29C-667.66 L.xe: Hữu
08h30 Ngày14/4 Hội trường đơn vị Họp triển khai các công tác thi công thay thế thiết bị F85 của mạch sa thải đặc biệt theo công suất trên đường dây 500kV Nam - Bắc P. KT A. H.Dũng PGĐ A. Hoàng Dũng- PGĐ; P. KT; Tổ XLSC&HTKT TBA; T500NQ; T220NB; Tổ TTLĐ Nam Định
08h45 Ngày14/4 Hội trường đơn vị 'Hội thảo về Doanh nghiệp số với Công ty Giải pháp doanh nghiệp của Viettel ( Qua HNTH) P. KT A. Hòa PGĐ- PTC1 TTĐNB: Lãnh đạo đơn vị; P. KT
07h00' Ngày15/4 PTC1 Duyệt BBKS, PA SCL 2022 P. KT P. KT P. KT 29C-691.49 L.xe: Trường
08h00' Thứ 6 Ngày16/4 Hội trường đơn vị Giao ban tuần của PTC1 ( Qua HNTH) P. KHVT "A. Hòa PGĐ PTC1" TTĐNB: Ban Giám đốc; Trưởng, phó các phòng ban chức năng đơn vị
08h00'  Ngày16/4 Trụ sở đơn vị và các tuyến ĐZ 'Kiểm tra, rà soát thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và giảm thiểu sự cố ĐZ năm 2021 tại TTĐ Ninh Bình P. KT PTC1 TTĐNB: A. Đỗ Dũng- PGĐ; P. KT; P. KHVT; P. TH; Đội TTĐ Nho Quan; đội TTĐ TP Nam Định 29C-667.66 L.xe: Hữu
17h00'  Ngày16/4 Ninh Bình Giao hữu bóng đá giữa Công ty TTĐ1 và TTĐ Ninh Bình ĐTN- TTĐ Ninh Bình ĐTN- TTĐ Ninh Bình Đội bóng TTĐ Ninh Bình
 Ngày17/4 Trực trách nhiệm: Đ/c Hữu 0914.187.207
 Ngày18/4 Trực trách nhiệm: Đ/c Hữu 0914.187.207