THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG CHUẨN BỊ CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN KẾ HOẠCH XE TÌNH TRẠNG
07h30' Thứ 2 Ngày4/4 T220PL Hỗ trợ giám sát thi công mở rộng ngăn lộ TBN 102 TBA 220kV Phủ Lý (Từ ngày 4/4 đến 8/4/2022) Tổ XLSC và HTKT TBA P. KT Tổ XLSC và HTKT TBA
07h30' Thứ 2 Ngày4/4 T220TN Kiểm tra tiến độ thi công ngăn tụ bù Trạm 220kV Trực Ninh P. KT P. KT P. KT 29C-970-81 L.xe: Hùng
08h00'  Ngày4/4 Hội trường đơn vị Tham dự Giao ban quý I/2022 của EVNNPT ( Qua HNTH) P. KHVT A. Phú TGĐ EVNNPT TTĐNB: Ban Giám đốc; Trưởng các phòng chức năng đơn vị
07h30'  Ngày5/4 PTC1 Duyệt PATCTC&BPAT phần lắp đặt kẹp cực và dây dẫn nhất thứ lắp đặt TBN 110kV tại trạm Trực Ninh và Thái Thụy P. KT P. KT P. KT 29C-667.66 L.xe: Hữu
08h30  Ngày5/4 "T500NQ Đội TTĐ Nho Quan" "Tổ chức kiểm tra công tác QLKT, QLVH và chấm điểm thi đua Quý 1/2022 Trạm 500kV Nho Quan và đội TTĐ Nho Quan ( Họp kết luận tại đội TTĐ Nho Quan: Đội TTĐ Nho Quan chuẩn bị mix phát biểu, hậu cần; P. KT chuẩn bị máy chiếu; P. KHVT chuẩn bị xe cho đoàn)" "T500NQ Đội TTĐ Nho Quan" Giám đốc "Đoàn 1 - Giám đốc; PGĐ Đỗ Đình Dũng; - P. KT: N.X.Trung; V.Đ.Đạo; B.H.Đăng. - P. TH: N.M.Hùng; L.V.Tuấn - P. KHVT: N.V.Hiếu - P. TCKT: P.T.Hoa"
08h30  Ngày5/4 "Tổ TTLĐ Thanh Nghị; Phủ Lý" "Tổ chức kiểm tra công tác QLKT, QLVH và chấm điểm thi đua Quý 1/2022 Tổ TTLĐ Thanh Nghị; Phủ Lý ( Họp kết luận tại Tổ TTLĐ Phủ Lý: Tổ TTLĐ Phủ Lý chuẩn bị mix phát biểu, hậu cần; P. KT chuẩn bị máy chiếu; P. KHVT chuẩn bị xe cho đoàn)" "Tổ TTLĐ Thanh Nghị; Phủ Lý" A. H.Dũng PGĐ "Đoàn 2 - PGĐ Hoàng Ngọc Dũng; - P. KT: L.X.Tú; N.V.Tân - P. TH: V.T.K.Hoa - P. KHVT: Đ.Q.Trọng - P. TCKT: N.T.T.Lan"
08h30  Ngày5/4 Tổ TTLĐ Nam Định Đội TTĐ TP Nam Định "Tổ chức kiểm tra công tác QLKT, QLVH và chấm điểm thi đua Quý 1/2022 Tổ TTLĐ Nam Định; Đội TTĐ TP Nam Định ( Họp kết luận tại đội TTĐ TP Nam Định: Đội TTĐ TP Nam Định chuẩn bị mix phát biểu, hậu cần; P. KT chuẩn bị máy chiếu; P. KHVT chuẩn bị xe cho đoàn) Tổ TTLĐ Nam Định Đội TTĐ TP Nam Định Giám đốc "Đoàn 1 - Giám đốc; PGĐ Đỗ Đình Dũng; - P. KT: N.X.Trung; V.Đ.Đạo; B.H.Đăng. - P. TH: N.M.Hùng; L.V.Tuấn - P. KHVT: N.V.Hiếu - P. TCKT: P.T.Hoa"
08h30  Ngày5/4 T220TB Tổ chức kiểm tra công tác QLKT, QLVH và chấm điểm thi đua Quý 1/2022 trạm 220kV Thái Bình ( Họp kết luận tại đội TTĐ TP Nam Định; P. KHVT chuẩn bị xe cho đoàn) T220TB A. H.Dũng PGĐ "Đoàn 2 - PGĐ Hoàng Ngọc Dũng; - P. KT: L.X.Tú; N.V.Tân - P. TH: V.T.K.Hoa - P. KHVT: Đ.Q.Trọng - P. TCKT: N.T.T.Lan"
08h30  Ngày7/4 UBND huyện Gia Viễn; Nho Quan Làm việc với UBND huyện Gia Viễn, huyện Nho Quan về thủ tục xin cấp đất phục vụ công trình "Xử lý khoảng cách pha đất khoảng cột 17-18; 42- 43 ĐZ 220kV Nho Quan (T500NQ) - 272 Ninh Bình" (Từ ngày 7/4 đến 8/4/2022) P. TH A. Đỗ Dũng- PGĐ A Đỗ Dũng- PGĐ; P. TH; P. KT 29C-667.66 L.xe: Hữu
08h30  Ngày7/4 Hiện trường 'Giám sát sửa chữa cắt điện ĐZ 275 Nho Quan (T500NQ)-273,274 Phủ Lý (E24.4) P. KT P. KT P. KT
13h30'  Ngày8/4 Hội trường đơn vị Tham dự Giao ban quý I/2022 của PTC1 P. KHVT A. An GĐ- PTC1 TTĐNB: Ban Giám đốc; Trưởng, phó các phòng ban chức năng đơn vị