THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG CHUẨN BỊ CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN KẾ HOẠCH XE TÌNH TRẠNG
07h30'  Ngày29/11 T220TN Nghiệm thu đóng điện dự án lắp MBA 220kV thứ 2 giai đoạn 2 TBA 220kV Thanh Nghị (Từ ngày 29/11 đến ngày 02/12/2021) Tổ TTLĐ Thanh Nghị A. H Dũng- PGĐ A. Hoàng Dũng- PGĐ; P. KT
07h30'  Ngày29/11 T220TN Hỗ trợ giám sát thi công mở rộng trạm biến áp 220kV Thanh Nghị. (Từ ngày 29/11 đến ngày 02/12/2021) Tổ XLSC và HTKT TBA P. KT Tổ XLSC và HTKT TBA
08h30' Ngày29/11 Zoom meeting Đào tạo kiến thức quản trị doanh nghiệp cho cán bộ đương chức và quy hoạch (Từ ngày 29/11 đến ngày 02/12/2021) P. TH P. TCNS- PTC1 TTĐNB: Thu- PP Tổng hợp; Hoa- P.TCKT; Đạo- P.KT; Luận- Đội NĐ; Lư- Đội NQ; Nam, Tùng- T500NQ; Giang, Dũng- Tổ TTLĐNĐ; Mạnh- Tổ TTLĐPL
07h30'  Ngày30/11 PTC1 Hoàn thiện hồ sơ công trình xử lý khiếm khuyết MC 132 - trạm biến ápThái Bình P. KT P. KT P. KT 29C-691.49 L.xe: Trường
09h00  Ngày30/11 Hội trường đơn vị Chấm điểm Công đoàn vững mạnh; Chương trình kiểm tra giám sát của UBKT CĐ PTC1 năm 2021 tại Công đoàn CSTV TTĐ Ninh Bình Công đoàn TTĐ Ninh Bình A. Tuấn- Chủ tịch CĐ PTC1 PTC1: A.Thắng PCTCĐ, UBKT CĐ, VPCĐ, CĐ CSTV TTĐNB: Lãnh đạo đơn vị; BCH Công đoàn TTĐ Ninh Bình
08h00  Ngày01/12 Đội TTĐ Nho Quan 'Kiểm tra công tác chuẩn bị chấm điểm đội mẫu đội TTĐ Nho Quan Đội TTĐ Nho Quan A. Đ Dũng- PG A. Đỗ Dũng- PGĐ; P. KT; P. TH 29C-667.66 L.xe: Hữu
08h00  Ngày3/12 Hội trường đơn vị "Giao ban sản xuất tuần của PTC1 (Qua HNTH)" P. KHVT "A. An GĐ PTC1" TTĐNB: Ban Giám đốc; Trưởng, phó các phòng ban chức năng đơn vị