THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG CHUẨN BỊ CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN KẾ HOẠCH XE TÌNH TRẠNG
07h30  Ngày17/1 Hiện trường Kiểm tra hiện trường vị trí cột số 02 đường dây 220kV Ninh Bình - Bỉm Sơn cùng UBND phường Ninh Khánh P. KT A. Đ Dũng- PGĐ A. Đỗ Dũng- PGĐ; P. KT
09h00  Ngày17/1 T220NB Phối hợp kiểm tra thực hiện việc bảo quản lắp đặt MBA 220kV-250MVA dự phòng tại TBA 220kV Ninh Bình (Từ ngày 17/01 đến ngày 18/01/2022) P. KHVT P. Vật tư- PTC1 TTĐNB: Lãnh đạo đơn vị; P. KHVT; P. KT; Trạm 220kV Ninh Bình
14h00  Ngày17/1 Zoom Metting Hướng dẫn các TBA, tổ TTLĐ khởi tạo QR code phục vụ công tác kiểm tra thiết bị bằng mã QR. P. KT P. KT P. KT, các TBA, tổ TTLĐ
07h30  Ngày18/1 T500NQ Giám sát thi công dự án ĐTXD NCS MBA AT1 T500NQ P. KT A. H Dũng- PGĐ A. Hoàng Dũng- PGĐ; P. KT 29C-691.49 L.xe: Trường
08h30  Ngày18/1 Hội trường đơn vị Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2021 của Công đoàn EVNNPT ( Qua HNTH) P. TH A. Sơn CTCĐ EVNNPT TTĐNB: Chủ tịch Công đoàn đơn vị
06h30'  Ngày19/1 T220TN Thi công công trình: Chuyển mạch sa thải phụ tải theo tần số thấp, theo điện áp thấp và mạch sa thải phụ tải đặc biệt theo công suất trên đường dây 500kV Nam - Bắc từ cắt lộ 173 trạm 220kV Nam Định sang cắt lộ 172, 173 trạm 220kV Trực Ninh . (Từ ngày 19/01 đến ngày 20/01/2022) Tổ XLSC và HTKT TBA P. KT Tổ XLSC và HTKT TBA; Nguyễn Xuân Trung 29C-691.49 L.xe: Trường
07h30'  Ngày19/1 Đội TTĐ Nho Quan Kiểm tra công tác quản lý vận hành các đường dây và tăng cường trước tết Nguyên Đán và kiểm tra hiện trường ĐZ 110kV giao chéo ĐZ 500kV NQ-TT P. KT A. Đ Dũng- PGĐ A. Đỗ Dũng- PGĐ; P. KT 29C-691.49 L.xe: Trường
08h30'  Ngày19/1 Zoom meeting Hướng dẫn phần mềm Quản lý an toàn ( Qua Zoom meeting) P. KT P. KT TTĐNB: CB An toàn; Trưởng, phó, cá nhân liên quan các bộ phận trực thuộc 29C-691.49 L.xe: Trường
07h30'  Ngày20/1 Đội TTĐTP Nam Định Kiểm tra công tác quản lý vận hành các đường dây và tăng cường trước tết Nguyên Đán P. KT P. KT A. Đỗ Dũng- PGĐ; P. KT 29C-667.66 L.xe: Hữu
07h30  Ngày21/1 T500NQ Giám sát thi công dự án ĐTXD NCS MBA AT1 T500NQ P. KT A. H Dũng- PGĐ A. Hoàng Dũng- PGĐ; P. KT
07h30  Ngày21/1 T220kV Thanh Nghị Hỗ trợ giám sát thi công mở rộng phía 110kV, lộ E09 và E16 trạm biến áp 220kV Thanh Nghị. (Từ ngày 21/01 đến ngày 23/01/2022) Tổ XLSC và HTKT TBA P. KT Tổ XLSC và HTKT TBA