Thời Gian Địa điểm Nội dung Chuẩn bị Chủ trì Thành phần Kế hoạch xe Tình trạng
 
07h30′ Ngày05/10 T220NB Thi công công trình SCL 2020: “Sửa chữa thay thế tủ điều khiển bảo vệ ngăn lộ 200, 212 – Trạm biến áp 220kV Ninh Bình; Sửa chữa thay thế tủ điều khiển bảo vệ ngăn lộ AT1 – Trạm biến áp 220kV Ninh Bình” – phần không cắt điện (Từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/2020) Tổ XLSC& HTKT TBA P. KT Tổ XLSC& HTKT TBA
07h00′ Ngày05/10 T500NQ ‘Nghiệm thu rơ le bảo vệ 02 ngăn 220kV Nho Quan đi Thanh Nghị (Từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/2020) P. KT A H.Dũng PGĐ A Hoàng Dũng- PGĐ; P. KT; T500NQ 29C-691.49 L.xe: Trường
07h30′ Ngày05/10 Hiện trường ‘Kiểm tra hiện trường thi công móng cột ĐZ 500kV/220kV NQ-PL-TT gần vị trí 132 ĐZ 220kV NQ-PL và hàng lang khoảng cột 64-65 ĐZ 500kV NQ-TT P.KT A Đ.Dũng PGĐ A Đỗ Dũng- PGĐ; P. KT 29C-677.66 L.xe: Hữu
08h00′ Ngày05/10 Hội trường đơn vị Tham dự Giao ban Quý III, triển khai nhiệm vụ Quý IV/2020 của EVNNPT ( Qua HNTN) P.KHVT Ô. Phú TGĐ EVNNPT TTĐNB: Ban Giám đốc
07h30′ Ngày06/10 Hiện trường ‘Nghiệm thu bê tông móng ĐZ 500kV/ 220kV Nho Quan- Phủ Lý- Thường Tín P.KT A Đ.Dũng PGĐ A Đỗ Dũng- PGĐ; P. KT 29C-677.66 L.xe: Hữu
07h30′ Ngày06/10 T500NQ ‘Nghiệm thu bê tông móng ĐZ 500kV/ 220kV Nho Quan- Phủ Lý- Thường Tín P.KT A H.Dũng PGĐ A Hoàng Dũng- PGĐ; P. KT; T500NQ 29C-691.49 L.xe: Trường
07h30′ Ngày07/10 PTC1 ‘- Duyệt phương án xử lý khiếm khuyết thiết bị F85 TBA 220kV Nam Định, Phương án khối phục tuyến truyền dẫn Nho Quan – Ninh Bình – Kiểm tra lỗi máy soi phát nhiệt T540 – Sửa chữa máy ép 100t đội NQ P.KT P.KT P. KT: Đăng; Tú 29C-691.49 L.xe: Trường
07h30′ Ngày07/10 Hiện trường ‘Nghiệm thu mở rộng trạm Phủ Lý dự án ĐZ 500kV NQ-PL-TT (Từ ngày 07/10 đến ngày 09/10/2020) P.KT A H.Dũng PGĐ A Đỗ Hoàng- PGĐ; P. KT
08h00′ Ngày07/10 Khách sạn VsTar Hòa Bình – TP. Hòa Bình ‘Đào tạo quy trình lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện và tính toán tổn thất điện năng P.TH P.TCNS- PTC1 P.KT: Trần Tú, Văn Đạo; T220NB: Nguyễn V.Lợi; T220PL: Trần V.Mạnh; T500NQ: Lê Q.Đạo; T220TB: Nguyễn C.Nhâm; Tổ TTLĐ Nam Định: Vũ T.Giang; Tổ TTLĐ Thanh Nghị: Nguyễn Đ.Giang 29B-148.66 L.xe: Hữu
07h00′ Ngày08/10 PTC1 ‘Duyệt PATC phần cắt điện công trình SCL 2020 thay tủ ĐKBV MBA AT1, ngăn 200, 212 Trạm Ninh Bình, Duyệt hồ sơ hoàn công phần nhị thứ công trình SCL 2020 đại tu MC 220kV T500NQ Duyệt phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn tháo lèo CSV trạm 220kV Ninh Bình, Thái Bình, PA thay TI 275, 276 Trạm 500kV Nho Quan P.KT P.KT P.KT: Trung; Đạo 29C-691.49 L.xe: Trường
Ngày09/10
Ngày10/10 Trực trách nhiệm: Đ/c Hữu: 0914.187.207
Ngày11/10 Trực trách nhiệm: Đ/c Hữu: 0914.187.207